O LED technologii

Slovo LED je zkratkou anglického názvu Light-emitting diode (světlo emitující dioda) a jedná se o polovodivou elektronickou součástku se schopností vyzařovat světlo. Přesnější fyzikální vysvětlení principu fungování LED světla pro účely LED obrazů nejsou nutné, ale rádi bychom zmínili několik zajímavých vlastností LED světel.

Výhody LED světla

 • jsou velice úsporné, mají 10 krát větší účinnost a tím pádem 10 krát menší spotřebu proudu než běžné žárovky
 • jsou vhodné do zařízení, které se často zapíná a vypíná. Na rozdíl od klasických žárovek, která často můžou shořet se toto LED žárovkám nestane.
 • mají extrémně dlouho životnost
 • rozsvícení je okamžité (na rozdíl od zářivek, které jsou sice rovněž často úsporné, nicméně LED žárovky jsou stejně 2 krát úspornější než zářivky).
 • neobsahují rtuť (zářivky ano)
 • Nevýhody LED technologie
 • pořizovací náklady - LED žárovky bývají často dražší
 • - životnost závisí do značné míry na teplotě - toto by mohl být problém pouze při použití LED obrazů mimo uzavřené prostory.
 • Kde všude se LED světla používají

 • dopravní světla a značení
 • reflektory automobilů
 • světla pro cyklisty
 • pro výrobku televizí (LED televize)
 • dálkové ovladače (imitují infračervené světlo)
 • velkoplošné venkovní obrazovky
 • v neposlední řadě samozřejmě jako LED žárovky pro klasické domácí světla a lampy
 • Vše o nákupu
  Nabídka produktů
  O LED OBRAZECH
  Galerie LED obrazů LED obrazy v interiéru